Δήμος Κω: Μέχρι 26 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων για χρήση αιγιαλού και παραλίας

 

Δήμος Κω: Μέχρι 26 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων για χρήση αιγιαλού και παραλίας

Να υποβάλλουν αίτηση μέχρι 26-06-2020 καλούνται από το Δήμο Κω οι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας για το έτος 2020 (ξενοδοχειακά καταλύματα, κάμπινγκ, κέντρα αναψυχής, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα αναψυκτήρια, ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής).

Η απευθείας παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν των όμορων επιχειρήσεων, εφόσον έχουν δικαίωμα χρήσης, θα γίνει κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου άνευ δημοπρασίας, με διάρκεια παραχώρησης ενός έτους, εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος και είναι όμοροι του αιγιαλού και παραλίας, και μόνο για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ.: 47458ΕΞ2020/15-05-2020(ΦΕΚ 1864/Β΄/15-5-2020), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ.:56468 ΕΞ2020(ΦΕΚ 2198/Β΄/5-6-2020) και ισχύει. Η παραχώρηση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 όπως αυτό ισχύει με την παρούσα ΚΥΑ άρθρο 4.

Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Δημοτική Κοινότητα στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση: 1. Ασφενδιού (Ζηπάρι τηλ: 2242360012-13), 2. Πυλί (τηλ.: 2242041204-41333) 3. Καρδάμαινα (τηλ.: 2242091208) 4. Κέφαλος (τηλ.:2242071208) 5. Αντιμάχεια (τηλ: 2242360161), και για την Δημοτική Κοινότητα Κω στο Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών, Ακτή Κουντουριώτη 23 (έμπροσθεν Λιμεναρχείου Κω) τηλ.: 2242025462.

Σε περίπτωση που υπάρξουν κενοί χώροι, διότι δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον και δεν υπέβαλλε αίτηση κάποια όμορη επιχείρηση ή υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση περί παραίτησης του δικαιώματος χρήσης, θα διενεργηθεί δημοπρασία με βάση τις σχετικές διατάξεις για την μίσθωση τους.

Σημείωση: η διαδικασία και οι ημερομηνίες για τα δημοπρατούμενα τμήματα θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Πολιτική

ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΡΟΖΗ-ΤΣΙΓΑΡΑ: “ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΔΙΝΩ ΟΛΕΣ ΜΟΥ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.”

ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΡΟΖΗ-ΤΣΙΓΑΡΑ: “ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΔΙΝΩ ΟΛΕΣ ΜΟΥ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.” Μητέρα δυο νέων παιδιών, εργαζόμενη πολλές ώρες είτε

Ενημέρωση

Αποστολή Ιατρικού Κλιμακίου στη Νίσυρο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την εταιρεία «ΓΑΛΗΝΟΣ»

Αποστολή Ιατρικού Κλιμακίου στη Νίσυρο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την εταιρεία «ΓΑΛΗΝΟΣ» σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο

©2020 radioproto.gr