Δήμος Κω: Επαναληπτική δημοπρασία χρήση παραλίας

 

Δήμος Κω: Επαναληπτική δημοπρασία χρήση παραλίας

Ο Δήμος Κω διενεργεί επαναληπτική δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρχικής διακήρυξης δημοπρασίας, για τα τμήματα που κηρύχθηκαν άγονα από την 1η δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 6 Ιουλίου 2020.

Η επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί την Δευτέρα 13 Ιουλίου ανά Δημοτική Ενότητα, στα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων και του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών, για τα τμήματα αιγιαλού & παραλίας εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, ως κατωτέρω:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

· Στο κατάστημα της Κοινότητας Καρδάμαινας και ώρα 9:00π.μ..

· Στο κατάστημα της Κοινότητας Αντιμαχείας και ώρα 11:00π.μ.

· Στο κατάστημα της Κοινότητας Κεφάλου και ώρα 12:00π.μ.

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ:

· Στο κατάστημα της Κοινότητας Ασφενδιού στο Ζηπάρι, και ώρα 09:00 π.μ.

· Στο κατάστημα της Κοινότητας Πυλίου από ώρα 11:00 π.μ.

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ:

· Στα γραφεία του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών, επί της οδού Ακτής Κουντουριώτη 23, και ώρα 09:00 π.μ..

Η Διάρκεια της μίσθωσης είναι για ΕΝΑ(1) έτος, με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά 31.12.2020.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος δεν θα διενεργήσει άλλη δημοπρασία για το έτος 2020.

Πληροφορίες για τη διαδικασία της δημοπρασίας, τα δικαιολογητικά, τις θέσεις των τμημάτων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας που δημοπρατούνται, τους κωδικούς αριθμούς και τους σχετικούς χάρτες αυτών, παρέχονται από το Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών και από τα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 1. Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών 22420 25462

2. Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού 22423 60013

3. Δημοτική Κοινότητα Πυλίου 22420 41204

4. Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας 22423 60161

5. Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας 22420 91137

6. Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου 22420 71208

Το κείμενο της περιληπτικής επαναληπτικής διακήρυξης της δημοπρασίας βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Κω www.kos.gov.gr

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στις παραπάνω υπηρεσίες.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Συνεχίζεται καθημερινά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διενέργειας test Covid_19 από την Κ.Ομ.Υ. Κω

Συνεχίζεται καθημερινά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διενέργειας test Covid_19 από την Κ.Ομ.Υ. Κω Συνεχίζεται καθημερινά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διενέργειας test Covid_19 από την Κ.Ομ.Υ. Κω, από

Πολιτική

Η κλιματική αλλαγή επιβάλλει τον επανασχεδιασμό της νησιωτικής οικονομίας

Η κλιματική αλλαγή επιβάλλει τον επανασχεδιασμό της νησιωτικής οικονομίας Στο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Forum του INSULEUR που διοργανώθηκε από το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ε.Ε. (INSULEUR) και

©2020 radioproto.gr