Δήμος Κω : Αιτήσεις δημιουργών έργων τέχνης

 

Δήμος Κω : Αιτήσεις δημιουργών έργων τέχνης

Ο Δήμος Κω καλεί τους δημιουργούς έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και γενικότερα έργων πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους δημιουργίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια θέσης δραστηριοποίησης, να υποβάλουν αίτηση έως 06/07/2020 στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την ανανέωση υφιστάμενων ή την χορήγηση νέων διοικητικών αδειών για τις θέσεις δραστηριοποίησης που έχουν οριστεί με την αριθμ. 181/2017 απόφαση του. Δημ. Συμβ. στα όρια του Δήμου Κω, όπου θα μπορούν να διαθέτουν τα καλλιτεχνήματα και τα χειροτεχνήματά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α΄).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραίτητα να κατέχουν την σχετική βεβαίωση ιδίας δημιουργίας από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς πιστοποίησης για το είδος της δραστηριότητας τους.

Η διάρκεια των αδειών είναι για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης αυτών.

Για κάθε σχετική λεπτομέρεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών, Ακτή Κουντουριώτη 23 (έμπροσθεν Λιμεναρχείου Κω) τηλ.: 2242025462 για τις θέσεις της Δημοτικής Κοινότητας Κω και στα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων για τις αντίστοιχες θέσεις της χωρικής τους αρμοδιότητας: 1) Ασφενδιού (Ζηπάρι τηλ: 2242360012-13), 2) Πυλίου (τηλ.: 2242041204-41333), 3) Καρδάμαινας (τηλ.: 2242091208), 4) Κεφάλου (τηλ.:2242071208), 5) Αντιμάχειας (τηλ: 2242360161).

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Γεμάτοι επικίνδυνες λακκούβες οι δρόμοι της Κω

Γεμάτοι επικίνδυνες λακκούβες οι δρόμοι της Κω Πηγή: www.vimatisko.gr Καθημερινά είναι τα παράπονα και τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε από αναγνώστες για τις εκατοντάδες επικίνδυνες λακκούβες

Αθλητικά Νέα

ΑΕΤΟΣ ΚΩ: Σε δυο σχολές συνεχίζει της σπουδές του ο προπονητής του συλλόγου Απόστολος Παπανικολάου για το 2024

ΑΕΤΟΣ ΚΩ: Σε δυο σχολές συνεχίζει της σπουδές του ο προπονητής του συλλόγου Απόστολος Παπανικολάου για το 2024 Σε δυο σχολές συνεχίζει της σπουδές του

©2020 radioproto.gr