Βακούφ Κω: Πρόσληψη εργάτη γενικών καθηκόντων για τα νεκροταφεία της Κω

Share This Post

Βακούφ Κω: Πρόσληψη εργάτη γενικών καθηκόντων για τα νεκροταφεία της Κω

Το Δ.Σ. του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω, έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 17 του υπ’ αριθμόν 12/2-5-1929 Τοπικού Διατάγματος «Περί αναδιοργανώσεως και διαχείρισης των περιουσιών Βακούφ»,

2. Την υπ’ αριθμόν 19/29-4-1947 Προκήρυξη του τέως Στρατιωτικού Διοικητή Δωδεκανήσου,

3. Την υπ’ αριθμόν 1/8-1-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Βακούφ Κω, έκτακτο Θέμα 4ον : Πρόσληψη ενός εργάτη γενικών καθηκόντων για τα νεκροταφεία της Κω.

Προκηρύσσει

διαγωνισμό για την πρόσληψη ενός εργάτη γενικών καθηκόντων για τα νεκροταφεία της Κω, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 9 (εννέα) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:

1. Έλληνες Μουσουλμάνοι πολίτες

2. Μόνιμοι κάτοικοι Κω, ηλικίας έως 35 ετών

Η αίτηση των υποψηφίων θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας,

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Προθεσμία – τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα κατατίθενται στα γραφεία του Οργανισμού Βακούφ Κω, επί της οδού Μητροπόλεως 1 από 27/1/2020 έως και 10/2/2020 και ώρες 08:00 έως και 14:00.

Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη από το Δ.Σ. του Βακούφ Κω, το οποίο έχει την ευθύνη της τελικής επιλογής, αξιολογώντας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Βακούφ, στο site του Οργανισμού www.vakoufko.gr, στην σελίδα μας στο Facebook: Οργανισμός διαχειρίσεως κτημάτων Βακούφ Κω καθώς και στο 2242022436.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΤΖΑΟΓΛΑΝ ΕΛΒΑΝ

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Κώστας Καΐσερλης: Τι δηλώνει με την ολοκλήρωση των δικαστηρίων που αφορούν τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

  Κώστας Καΐσερλης: Τι δηλώνει με την ολοκλήρωση των δικαστηρίων που αφορούν τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Αγαπητοί φίλοι, Αυτές τις ημέρες μετά από δέκα χρόνια,

Ενημέρωση

Ο Προέδρος Ασφενδιού Μ. Γιωργαλλή καταγγέλλει για δολιοφθορά σε δένδρο στο παραλιακό μέτωπο στο Τιγκάκι

  Ο Προέδρος Ασφενδιού Μ. Γιωργαλλή καταγγέλλει για δολιοφθορά σε δένδρο στο παραλιακό μέτωπο στο Τιγκάκι Κάποιοι είστε απαράδεκτοι!!! Τζάμπα μάγκες λυπάμαι. Στην πρόσφατη κακοκαιρία

©2020 radioproto.gr is made with by