Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης: Εκδήλωση για την Ελληνική Οικογένεια και την Ορθόδοξη Παράδοση

Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης: Εκδήλωση για την Ελληνική Οικογένεια και την Ορθόδοξη Παράδοση

Ὁ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΩ –ΝΙΣΥΡΟΥ καί ἡ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, ὀργανώνουν ἐκδήλωσιν τό ΣΑΒΒΑΤΟ, 02 Νοεμβρίου καί ὥραν 17:00, εἱς τήν Πνευματικήν Ἑστίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου πόλεως Κῶ.

Θέματα τῆς ἐκδηλώσεως εἶναι ἡ Ἑλληνική Οίκογένεια, ἡ Ὀρθόδοξος Παράδοσις, οἱ διανθρώπινες σχέσεις καί ἡ ὑπογεννητικότητα.

Τά θέματα θά τά παρουσιάση ἡ κυρία Αἰκατερίνη Κατσοτούρχη, Ἰατρός παιδίατρος, τήν δέ ἐκδήλωσιν και συζήτησιν θά συντονίση ὁ κύριος Δημήτριος Γερούκαλης, Ἰατρός καί Ἐπιστημονικός Διευθυντής τῆς Ἀστικῆς Ἑταιρείας.

Σκοπός τῆς ἐκδηλώσεως εἶναι ὁ προβληματισμός διά τήν ὑφισταμένην κατάστασιν καί τόν τρόπον τοῦ βίου, ἡ συνειδητοποίησις τῆς ἀνάγκης ἐπαναπροσδιορισμοῦ τῶν ἱεραρχήσεων τῆς ζωῆς καί ἡ θεώρησις τῆς ἱστορικῆς μνήμης ὡς μοχλοῦ διά τήν πνευματικότητα.

Ἐκ τῆς Γραμματείας

Ἀστική Ἑταιρεία «Ἱπποκράτης»

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr