Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η προμήθεια απορριμματοφόρου και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, στον Δήμο Μεγίστης

Share This Post

Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η προμήθεια απορριμματοφόρου και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, στον Δήμο Μεγίστης

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας προς τους Δήμους του Νοτίου Αιγαίου, στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Μεγίστης για την εκτέλεση της Πράξης «Προμήθεια απορριμματοφόρου και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 €, προέβησαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Μεγίστης, Γιώργος Σαμψάκος.

 

Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αφορά στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, τευχών δημοπράτησης, την ανάθεση, την υλοποίηση και την παραλαβή της προμήθειας απορριμματοφόρου και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών Ο Δήμος Μεγίστης εκχωρεί την προαναφερθείσα αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η αρμοδιότητα συντήρησης και διαχείρισης των μηχανημάτων έργου δεν εκχωρείται και παραμένει στο Δήμο Μεγίστης.

 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η χρηματοδότηση (μέχρι το ποσό των 150.000,00€) θα γίνει από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ . Σε περίπτωση αύξησης του προϋπολογισμού, το πρόσθετο κόστος θα βαρύνει το Δήμο Μεγίστης και θα το καλύψει από ιδίους πόρους.

 

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και έχει χρονική διάρκεια έντεκα (11) μηνών.

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Τάραξε τα «στάσιμα νερά» το 53ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου στην Αρκαδία

Τάραξε τα «στάσιμα νερά» το 53ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου στην Αρκαδία Με επιτυχημένη διοργάνωση στις 17-19 Μαρτίου στην Τρίπολη, όπου

©2020 radioproto.gr is made with by