Λιμεναρχείο Κω : Απαγόρευση κυκλοφορίας σκαφών την Δευτέρα 24/07 κατά την διάρκεια των αγώνων «RODOS CUP 2023»

Λιμεναρχείο Κω : Απαγόρευση κυκλοφορίας σκαφών την Δευτέρα 24/07 κατά την διάρκεια των αγώνων «RODOS CUP 2023»

Ο Λιμενάρχης Κω έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα ΚΩ (ΦΕΚ Β’ 463 /1978)
β) Την ανάγκη λήψης περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία σκαφών στη θαλάσσια περιοχή έξωθεν λιμένα
«Μανδρακίου» ν. Κω κατά τη διάρκεια των αγώνων ιστιοπλοΐας με την επωνυμία «RODOS CUP 2023».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Απαγορεύουμε την κυκλοφορία και αγκυροβολία σκαφών- πλοίων και θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς
και κάθε άλλη δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή, πλην της διέλευσης των δρομολογημένων Ε/Γ- Ο/Γ
πλοίων, που περικλείεται από τα ακόλουθα στίγματα:

2. Η απαγόρευση της παρ. 1 της παρούσας ισχύει για την ακόλουθη ημερομηνία και τις εξής ώρες:
Την 24-07-2023 , ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 έως ώρα 13:00.
3. Οι παραβάτες της παρούσας ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές κυρώσεις κατά την
ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α’ 261) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Ισχυρή Κως: Τα σχέδια του νέου νοσοκομείου Κω

Ισχυρή Κως: Τα σχέδια του νέου νοσοκομείου Κω Σας παρουσιάζουμε τα σχέδια του νέου νοσοκομείου. Γιατί όσοι ασχολούνται με την πολιτική πρέπει να πληροφορούν τον

©2020 radioproto.gr