Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις και αντενστάσεις κατά του κύρους των εκλογικών αποτελεσμάτων σε Κω και Λέρο

Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις και αντενστάσεις κατά του κύρους των εκλογικών αποτελεσμάτων σε Κω και Λέρο

Πηγή: www.vimatisko.gr

Εκδόθηκαν την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 από το Α’ Τμήμα του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου οι αποφάσεις επί των ενστάσεων  κατά του κύρους των αποφάσεων ανακήρυξης των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών και υποψηφίων από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κω στους Δήμους Κω και Λέρου.

Οπως έγραψε η «δημοκρατική», σε ό,τι αφορά στον Δήμο Κω πρώτος υπέβαλε ένσταση ο κ. Γεώργιος Κυρίτσης, υποψήφιος δήμαρχος με το συνδυασμό «Δύναμη Αλλαγής», ο οποίος όπως απεκάλυψε η «δημοκρατική» αποποιήθηκε πλέον της εκλογής του.

Σύμφωνα με την με αριθμό 71/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω κατά τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών στον Δήμο Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο συνδυασμός «ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ» πέτυχε την απόλυτη πλειοψηφία και ως δήμαρχος εκλέχθηκε ο κ. Θεοδόσιος Νικηταράς, καθώς πλειοψήφησε με ποσοστό άνω του 43% συν 1 ψήφο του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων.

Ειδικότερα, ο συνδυασμός «ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ» έλαβε ποσοστό 59.90%, ο συνδυασμός «ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΑΛΓΗΣ» ποσοστό 35.27% και ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ποσοστό 4.84% επί των 16.276 έγκυρων ψηφοδελτίων.
Σύμφωνα με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω ο συνδυασμός «ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ» καταλαμβάνει τα 3/5 των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή 17 έδρες, ο συνδυασμός «ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ» καταλαμβάνει 11 έδρες, και ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» καταλαμβάνει 1 έδρα.

Ο κ. Κυρίτσης βάλλει κατά του κύρους των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 στην Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας.

Διατείνεται ότι ψηφοδέλτια του συνδυασμού «ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ», μη νόμιμα κρίθηκαν άκυρα από τις εφορευτικές επιτροπές και θα έπρεπε να έχουν κριθεί έγκυρα και ζητά να ακυρωθεί μερικώς η με αριθμό 71/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και να προσμετρηθούν ως έγκυρα 23 ψηφοδέλτια του συνδυασμού.

Ενσταση όμως υπέβαλε και ο συνδυασμός «ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ» με επικεφαλής τον δήμαρχο κ. Θεοδόσιο Νικηταρά ο οποίος ζητά να προσμετρηθούν στην δύναμη του συνδυασμού 101 ψηφοδέλτια που κακώς είχαν κριθεί άκυρα.

Το δικαστήριο με την υπ΄αρίθμ. 633/2023 απόφαση του απέρριψε την ένσταση του κ Κυρίτση τονίζοντας ότι αν και ο ενιστάμενος ασκεί την κρινόμενη ένσταση ως υποψήφιος δήμαρχος και επικεφαλής του συνδυασμού «Δύναμη Αλλαγής» στο Δήμο Κω και ως ανακηρυχθείς τακτικός δημοτικός σύμβουλος στην εκλογική περιφέρεια Κω κατά τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, εντούτοις δεν επικαλείται (ούτε άλλωστε προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου) ότι η προσμέτρηση των επίμαχων 23 ψηφοδελτίων στην εκλογική δύναμη του συνδυασμού του, που εσφαλμένως, κατά τους ισχυρισμούς του, κρίθηκαν άκυρα, θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εδρών του.

Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, ο ενιστάμενος ενσυνειδήτως δεν στρέφεται με την υπό κρίση ένσταση ούτε κατά του επιτυχόντος συνδυασμού («Ισχυρή Κως») ούτε κατά του ετέρου επιλαχόντος συνδυασμού («Λαϊκή Συσπείρωση»).

Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο απέβαλε από την δίκη τον κ. Θ. Νικηταρά.

Με την υπ΄αρίθμ. 632/2023 απόφαση του το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή και του κ. Νικηταρά κρίνοντας ουσία, μεταξύ άλλων, ότι ο συνδυασμός του μη λαμβάνοντας ποσοστό μεγαλύτερο του 60%, θα εξακολουθούσε, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 παρ. 1 και 2 του ν. 4804/2021, να δικαιούται 17 έδρες (3/5 του συνόλου) στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κω.

Το ίδιο δικαστήριο απεφάνθη επίσης επί της ενστάσεως του Μιχαήλ Κόλια του Ευθυμίου επικεφαλής του συνδυασμού «Λέρος με όραμα και σχέδιο για όλους» κατά του συνδυασμού «Η Λέρος Αλλάζει» με υποψήφιο δήμαρχο τον Τιμόθεο Κωττάκη και κατά όλων των υποψηφίων του ίδιου συνδυασμού και κατά του επικεφαλής και ήδη ανακηρυχθέντα δήμαρχο Λέρου και της ενστάσεως του Τιμόθεου Κωττάκη του Γεωργίου επικεφαλής του συνδυασμού «Η Λέρος Αλλάζει» κατά του Μιχαήλ Κόλια του Ευθυμίου επικεφαλής του συνδυασμού «Λέρος με όραμα και σχέδιο για όλους».

Σε ό,τι αφορά στην ένσταση για το αποτέλεσμα της Λέρου ο απερχόμενος δήμαρχος Λέρου κ. Νικόλαος Κόλιας υπέβαλε ένσταση, ενώ ο νεοεκλεγείς δήμαρχος κ. Τιμόθεος Κωττάκης, υπέβαλε αντένσταση.

Ο κ. Κόλιας προσέφυγε ειδικότερα κατά της με αριθμό 69/2023 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), κατά το μέρος που με αυτή, ανακηρύχθηκε επιτυχών συνδυασμός στο Δήμο Λέρου, ο συνδυασμός «Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ» κατά του συνδυασμού με υποψήφιο δήμαρχο τον Τιμόθεο Κωττάκη και κατά όλων των υποψηφίων του ίδιου συνδυασμού. Διατείνεται ότι υπήρξε παράβαση, από την εφορευτική επιτροπή συγκεκριμένων εκλογικών τμημάτων, της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012, Ν.3852/2010 και Ν.4804/2021), με αποτέλεσμα την μη ορθή και νόμιμη αποτύπωση της βούλησης του εκλογικού σώματος, κατά την εκλογική αναμέτρηση της 8ης Οκτωβρίου 2023 στο Δήμο Λέρου.

Σύμφωνα με την 69/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω, ο συνδυασμός «ΛΕΡΟΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» κατά την πρώτη Κυριακή των εκλογών έλαβε 2.320 ψήφους, και συνολικό ποσοστό 47,23% επί του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. Κατά την ίδια εκλογική αναμέτρηση της 8ns Οκτωβρίου 2023, ο συνδυασμός «Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ» έλαβε 2.460 ψήφους και ποσοστό 50,08%, και ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΕΡΟΥ» έλαβε 132 ψήφους και ποσοστό 2,69%.

Με την προσβαλλόμενη 69/2023 απόφαση του Πρωτοδικείου Κω, ανακηρύχθηκε επιτυχών ο συνδυασμός «Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ» και δήμαρχος ο Τιμόθεος Κωττάκης.

Με την ένστασή του διεκδικεί:

-Να προστεθούν στο συνολικό αριθμό ψηφοδελτίων που έλαβε ο συνδυασμός του 14 ψήφοι.

-Να ακυρωθούν 181 ψηφοδέλτια από το συνδυασμό «Η ΛΕΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ» κατά το αιτητικό.

Ο κ. Κωττάκης από την άλλη εκπροσωπούμενος από τους δικηγόρους κ.κ. Μανώλη Χαραλάμπους και Κώστα Χαλκιά με την αντένστασή του αιτήθηκε να προστεθούν στον συνολικό αριθμό των ψηφοδελτίων που έλαβε ο συνδυασμός του ακόμη 15 και να ακυρωθούν 109 ψηφοδέλτια και να αφαιρεθούν αντίστοιχα από το σύνολο των ψηφοδελτίων που έλαβε ο συνδυασμός Κόλια.

Το δικαστήριο εξετάζοντας αμφότερες με την υπ΄ αρίθμ. 634/2023 απόφαση τις απέρριψε και τις δύο.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Πολιτική

Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών είναι θετική στη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων

Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών είναι θετική στη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων «Όσοι μιλούν για το δημόσιο πανεπιστήμιο, συμπεριφέρονται σα να μην κυβέρνησαν ποτέ, σα

©2020 radioproto.gr