Αναβλήθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω

Αναβλήθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω

Λόγω μη απαρτίας αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα Τετάρτη 6/9, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, η οποία θα επαναληφθεί το πρωί της Πέμπτης 7/9.

Δείτε τη νέα πρόσκληση της συνεδρίασης:

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 7 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεών του, μετά την από 6 Σεπτεμβρίου 2023 ματαιωθείσα συνεδρίαση (με αριθμό πρωτ. πρόσκλησης 22387/1-9-2023), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/19-7-2018, Τεύχος Πρώτο), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση 3ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 2. Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση της ανταλλαγής τμήματος της ΚΜ 2577 Γαιών Κω – Εξοχής, ιδιωτικής ιδιοκτησίας με ίσης έκτασης τμήμα της ΚΜ 2809 Γαιών Κω – Εξοχής, ιδιοκτησίας Δήμου Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης). 
 3. Γνωμοδότηση για τη μετατροπή της υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού στον Δήμο Κω, μετά από αίτηση της εταιρείας «Ξ.Τ.Ε. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 4. Έγκρισης πρώτης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας κεντρικής οδού Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου», με Α.Μ: 1/2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση βατότητας κεντρικής οδού Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου», με Α.Μ: 1/2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 7. Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών παραλιακής οδού Καρδάμαινας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων», με Α.Μ. 9/2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 8. Έγκριση 5ης παράτασης εργασιών για το έργο: «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Κω» με Α.Μ. 04/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 9. Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών για το έργο: «Αναπλάσεις και διαμορφώσεις πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων στην Δ.Ε. Κω» με Α.Μ. 10/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 10. Λήψη απόφασης για την παράταση & τροποποίηση της σύμβασης για την «Προμήθεια υλικών οδοποιίας (Άσφαλτος – Αδρανή) για τα έργα αυτεπιστασίας Δήμου Κω» Ομάδα 2 – Αδρανή Υλικά (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 11. Έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων της ξενοδοχειακής μονάδας «MARMARI PALACE», ιδιοκτησίας “ΕΛΤΕ Α.Ε.”, από την Κ.Μ. 1300 Γαιών Αντιμάχειας σε μη κτηματολογική οδό (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 12. Λήψη απόφασης για την παράταση της με αριθμό πρωτ. 39985/14-10-2023 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με αντικείμενο: «Διάθεση προσωπικού, απαιτούμενου εξοπλισμού & εγκαταστάσεων από τον Δήμο Κω, για τη στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου Αδειών Διαμονής Κω, του Τμήματος Αδειών Διαμονής & Ελέγχου της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης & Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για την εξυπηρέτηση συναλλασσόμενων πολιτών – υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Κω καθώς επίσης και των Δήμων Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Καλύμνου, Λειψών, Λέρου, Νισύρου και Πάτμου» για δύο έτη (2023-2025) (Εισηγήτρια: Πρόεδρος του Δ.Σ, κα Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 13. Έγκριση της με αριθμό 77/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω που αφορά στην ψήφιση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικον. έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
   κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης του Δήμου Κω στην με αριθμό πρωτ. 4550/05-12-2022 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» µε θέμα: «Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027» (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).
 15. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων – μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ., στην εταιρεία ΣΑΝΣΑΙΝ Ι.ΚΕ. που βρίσκεται στην περιοχή Τιγκάκι Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 16. Λήψη απόφασης για την αλλαγή αφετηρίας ειδικής διαδρομής τουριστικού τρένου ALL DAY TRAVEL, μετά την εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr