Ανάγκη κάλυψης κενών ιατρικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείου Καλύμνου

Ανάγκη κάλυψης κενών ιατρικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείου Καλύμνου

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου καλύπτει τις υγειονομικές ανάγκες όχι μόνον του νησιού της Καλύμνου αλλά και άλλων μικρότερων νησιών βόρεια της Δωδεκανήσου.

Εδώ και ένα τουλάχιστο χρόνο δεν υπηρετεί κανένας καρδιολόγος ενώ οι ανάγκη που δημιουργείται καλύπτεται εμβαλωματικά είτε με μετακινήσεις για μικρό χρονικό διάστημα καρδιολόγων από άλλα νοσοκομεία εκτός του νησιού, είτε σε έκτακτες περιστάσεις με ιδιώτες ιατρούς. Συνεπώς αποτελεί εξαιρετικά πρώτιστη ανάγκη και προτεραιότητα η στελέχωση με καρδιολόγους του νοσοκομείου Καλύμνου.

Εξάλλου δυο παθολόγοι συνταξιοδοτούνται και θα μένει μόνον ένας καθιστώντας ιδιαίτερα προβληματική την λειτουργία του παθολογικού τμήματος του νοσοκομείου. Επίσης ο ένας και μοναδικός επικουρικός ακτινολόγος, που πέρασε και το βάρος της πανδημίας, πρέπει να τακτοποιηθεί οριστικά αλλά και να ενισχυθεί το τμήμα.

Τέλος ο μοναδικός ΩΡΛ αντιμετωπίζει σοβαρά προσωπικά προβλήματα και έχει αιτηθεί μεταθέσεως οπότε εκ των πραγμάτων πρέπει να ληφθεί πρόνοια και για την προκήρυξη ανάλογης θέσεως στο Γ. Ν. Καλύμνου.

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, Ερωτάται ο κ. Υπουργός Υγείας: Εάν προτίθεται να καλύψει και πότε τα κενά αυτά ιατρικού προσωπικού στο Γ.Ν Καλύμνου

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr