Αλλαγή λειτουργίας των ΚΕΠ στην Κω

Με αλλαγή ωραρίου και με προσέλευση των πολιτών αυστηρά κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης λειτουργούν πλέον τα ΚΕΠ όλης της χώρας, Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:30 έως 15:30.

Η αλλαγή στη λειτουργία τους επέρχεται με εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που καθορίζει τη λειτουργία των ΚΕΠ κατά το διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων διασποράς του νέου κορονοϊού, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδημιολογικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί ανά την επικράτεια.

Επίσης σημειώνεται ότι, με την εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων προστασίας από την πανδημία, με τη χρήση ειδικών αδειών, έχει μειωθεί το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.

Σε αυτό το πλαίσιο προσαρμόστηκε το πρόγραμμα λειτουργίας και των ΚΕΠ Αντιμάχειας και Πυλίου.

Για το διάστημα που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, το ΚΕΠ Αντιμάχειας λειτουργεί Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και το ΚΕΠ Πυλίου λειτουργεί Τρίτη και Πέμπτη, πάντοτε με προσέλευση των πολιτών αυστηρά κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης.

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by