Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου: Δείτε τους Κώους εκπροσώπους και τον ρόλο τους 

Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου μέσω επιστολής γνωστοποιεί ποιοι είναι οι Κώοι εκπρόσωποι και τα καθήκοντά τους στα θεσμικά όργανα. 

Ολόκληρη η Επιστολή: 

ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Αξιότιμοι Κύριοι,
Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου είναι ο επιχειρηματικός Φορέας συλλογικής εκπροσώπησης των Τουριστικών Γραφείων της Δωδεκανήσου, καθώς επίσης των Επιχειρήσεων Ναυτικών πρακτορείων και Σκαφών Αναψυχής. Ιδρύθηκε το 1970 ως Ένωση Τουριστικών Γραφείων Ρόδου και το 2020 μετατράπηκε σε Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, καθώς θεωρήθηκε αναγκαία η ενιαία εκπροσώπηση.

Βασικοί σκοποί της Ένωσης είναι η εξυπηρέτηση και προώθηση των συμφερόντων των Μελών της και του Κλάδου ευρύτερα αλλά και η επεξεργασία και προώθηση πολιτικών και δράσεων για την ανάπτυξη του Δωδεκανησιακού
τουρισμού και τη βελτίωση της θέσης του διεθνώς. Επίσης η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ των Μελών της, η μελέτη, προστασία και υποστήριξη των επαγγελματικών συμφερόντων τους και η συλλογική αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που αναφύονται από την άσκηση του επαγγέλματός τους.
Αναμφισβήτητα, η Κως αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας και η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου έκρινε απαραίτητο ότι πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατόν στενότερη συνεργασία
μεταξύ των φορέων, οργανισμών, θεσμών και αρχών της Κω και της Ένωσης μας σε τοπικό επίπεδο. Γι’ αυτό το λόγο, ορίστηκε σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου και των Κώων μελών μας ο
κ. Ευριπίδης Σαμαράς και ορίστηκαν εκπρόσωποι, τα κάτωθι μέλη μας:
Για την εκπροσώπηση στη δημοτική αρχή, στους δημοτικούς οργανισμούς, στο τοπικό παράρτημα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και στη Περιφερειακή Ενότητα Κω, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κουρούνης, Βασίλειος Τάσσης και Παναγιώτης
Τζαμάλης.
Για την εκπροσώπηση στο λιμενικό ταμείο, στο λιμεναρχείο και γενικά σε συλλόγους, φορείς, οργανισμούς που άπτονται του θαλασσίου τουρισμού, οι κ.κ. Μουράτ Μπουρινάκης, Παναγιώτης Τζαμάλης, Σπυρίδων Τυρινόπουλος
και Δημήτριος Χαματζόγλου.
Για την εκπροσώπηση σε θέματα που άπτονται της συνεργασίας με την Ένωση Ξενοδόχων Κω, του Σωματείου Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων Κω και του Σωματείου Επιχειρήσεων Εστίασης Κω, οι κ.κ. Ιωάννης Καπασακάλης και Κωνσταντίνος Κουρούνης.
Για την εκπροσώπηση της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου σε θέματα που άπτονται με το Διεθνές Αεροδρόμιο Κω «Ιπποκράτης» και τα Ταξί Κω, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κουρούνης , Βασίλειος Τάσσης και Παναγιώτης
Τζαμάλης.
Ευελπιστούμε σε μια εποικοδομητική συνεργασία με όλους για την ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση του τουρισμού στο νησί μας.
Μετά τιμής,
Ευριπίδης Σαμαράς
Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by