Ένταξη του Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) Δήμου Κω στο νέο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027»

Ένταξη του Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) Δήμου Κω στο νέο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027»

Προβλέπεται η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Κέντρου για διάστημα τεσσάρων ετών και αναμένεται να ωφεληθούν συνολικά 80 μέλη οικογενειών αστέγων

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) Δήμου Κωεντάσσεται στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027».  

Η συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δημόσια δαπάνη, ανέρχεται σε 545.000 €. Η ένταξη της Πράξης, διασφαλίζει την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνικής δομής, για διάστημα τεσσάρων ετών και συγκεκριμένα, από 01.01.2024 μέχρι 31/12/2027.

Η δράση στοχεύει στην κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων και αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη. 

Το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) Δήμου Κω είναι ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής καθώς και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού. 

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία για αστέγους του Δήμου Κω από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, προκύπτει ότι στον Δήμο Κω καταγράφονται 30 μέλη οικογενειών αστέγων οι οποίοι διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα και 50 μέλη οικογενειών Ρομά που ζουν σε παράγκες στον οικισμό του Αγίου Βασιλείου στην Κω, μόνιμοι κάτοικοι. Συνολικά 80 μέλη οικογενειών, ενήλικα και ανήλικα άτομα.

Για τη στέγαση της δομής θα ενοικιαστεί κτιριακή υποδομή η οποία θα πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στην σχετική νομοθεσία και θα λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Θα προσληφθεί 1 Κοινωνικός/ή Λειτουργός, 1 νοσηλευτής, 1 Διοικητικός ή Υπάλληλος/Εργασιακός Σύμβουλος, 1 άτομο ως Βοηθητικό προσωπικό- και ένα ως Καθαριστής/στρια.

Στην πράξη περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού καθώς και άλλες άμεσες δαπάνες που θα αφορούν στην κάλυψη του ενοικίου και του απαραίτητου βασικού εξοπλισμού για τη λειτουργία της δομής.

Η διάρκεια του έργου θα είναι 4 έτη   – από 01.01.2024 μέχρι 31/12/2027 –  και αναμένεται να ωφεληθούν συνολικά 80 μέλη οικογενειών οι οποίοι είναι άστεγοι και από τους οποίους οι 30 είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Δήμου Κω, οι οποίοι διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα.

Δικαιούχος της Πράξης είναι ο Δήμος Κω.

Το Γραφείο Τύπου

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Δήμος Καλυμνίων: Δείτε τις κλιματιζόμενες αίθουσες που θα λειτουργούν για το κοινό Πέμπτη και Παρασκευή λόγω καύσωνα 

  Δήμος Καλυμνίων: Δείτε τις κλιματιζόμενες αίθουσες που θα λειτουργούν για το κοινό Πέμπτη και Παρασκευή λόγω καύσωνα  Ο Δήμος Καλυμνίων γνωστοποιεί ότι, λόγω των

©2020 radioproto.gr