Ένταξη στο καθεστώς ανωτέρας βίας ζητά ο Φιλήμονας Ζαννετίδης για τους υπό απένταξη νέους αγρότες της 1ης πρόσκλησης

 

Ένταξη στο καθεστώς ανωτέρας βίας ζητά ο Φιλήμονας Ζαννετίδης για τους υπό απένταξη νέους αγρότες της 1ης πρόσκλησης

Προ δεκαημέρου ο πρόεδρος του Περιφερειακού συμβουλίου και εντεταλμένος για τον Πρωτογενή τομέα περιφερειακός σύμβουλος Φιλήμονας Ζαννετίδης απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γεωργαντά και στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου, αναλύοντας τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την ολοκλήρωση των επιχειρησιακών σχεδίων των Νέων Γεωργών της 1ης πρόσκλησης υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του «προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 1014 2020». Με βάση τα προβλήματα αυτά ο αριθμός των αγροτών που θα υποχρεωνόταν να απενταχθούν από το πρόγραμμα ήταν αρκετά μεγάλος και οι παρεμβάσεις του κ. Ζαννετίδη μείωσαν τον αριθμό στους έντεκα. Οι δύο είναι από τα Δωδεκάνησα και οι υπόλοιποι από τις Κυκλάδες.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σταλεί η προαναφερθείσα επιστολή στην οποία αναφέρεται πως έγιναν προς την κατεύθυνση διόρθωσης των προβλημάτων αυτών πολλές οχλήσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τους νέους γεωργούς και τους μελετητές τους αλλά μέχρι σήμερα, παρά τις υποσχέσεις που δόθηκαν, δεν κατέστη αυτό δυνατόν διότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπόρεσε να ανοίξει το σύστημα για τα παρελθόντα έτη προκειμένου να γίνουν οι ανάλογες διορθώσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι η προθεσμία για την καταβολή της 2ης δόσης εκπνέει στις 18-7-2022 και οι νέοι γεωργοί όχι μόνο δεν θα λάβουν τη 2η δόση αλλά θα πρέπει να επιστρέψουν και το 70% της συνολικής ενίσχυσης που έλαβαν, ήτοι το ποσό των 13.650€.

Με την παρούσα επιστολή μας παρακαλούμε να συμβάλετε ώστε οι παραπάνω περιπτώσεις να συμπεριληφθούν στην παράγραφο 4 του άρθρου 31 της 8585/2016 YA: «Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία, εξαιρετικές περιστάσεις, προφανή σφάλματα τα οποία αναγνωρίζει η αρμόδια αρχή, σφάλμα της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής και εφόσον το σφάλμα δεν μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το πρόσωπο το οποίο αφορά η διοικητική κύρωση και όταν η αρμόδια αρχή πεισθεί ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις» ώστε να μην επιβληθούν διοικητικές

κυρώσεις. Να εκδοθεί απόφαση απένταξης, όπως και στην περίπτωση της απόφασης απένταξης λόγω ανωτέρας βίας, δηλαδή οι νέοι γεωργοί να μην λάβουν τα χρήματα της 2ης δόσης και να απενταχθούν από το πρόγραμμα χωρίς να τους ζητηθεί να επιστρέψουν τα χρήματα της 1ης δόσης.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr