Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας για τη δημιουργία και λειτουργία προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Δήμο Κω

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι,

Έρχεται σήμερα ως «τυπικό» θέμα στην τέταρτη θέση της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. ένα κορυφαίο ζήτημα που έχει απασχολήσει διαχρονικά την τοπική κοινωνία χωρίς ωστόσο να έχει ευοδωθεί.

Δεν είναι άλλο από την προσπάθεια άμεσης σύνδεσης του νησιού με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι μόνο, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά.

Προφανώς και συναινούμε στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής να βάλει το θέμα στην ατζέντα και να ανοίξει τη συζήτηση. Μία συζήτηση που δεν πρέπει να είναι ατέρμονη αλλά ταυτόχρονα ούτε και εμμονική με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εκλογές.

Ήδη η πρώτη απόπειρα απέτυχε για τους ίδιους λόγους που πιθανόν θα αποτύχει και η δεύτερη. Ο πρώτος και κυριότερος λόγος είναι η έλλειψη τεκμηρίωσης. Ακόμα και σήμερα μερικούς μήνες μετά την αρχική προσπάθεια δεν έχουμε στα χέρια μας μία τεκμηριωμένη πρόταση η οποία να εδράζεται σε μετρήσιμους δείκτες αλλά μία γενικόλογη πολιτική τοποθέτηση η οποία καταλήγει μάλιστα και σε ένα κόστος για τους Κώους δημότες που ξεπερνάει τις 500 χιλιάδες ευρώ.

Με ποια κριτήρια αποφασίσαμε ότι ο τομέας στον οποίο θέλουμε να επενδύσουμε είναι αυτός που προτείνεται; Ποια μελέτη τεκμηριώνει τη συγκεκριμένη έλλειψη και όχι κάποια άλλη; Πως απεμπολούμε τόσο εύκολα τον φυσικό μας σύμμαχο που είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στρεφόμαστε σε νεοπαγή ιδρύματα που ουδεμία σύνδεση έχουν με το νησί μας;

Ποιος ή ποιοι από τους δεκάδες καταξιωμένους συμπατριώτες μας ακαδημαϊκούς λειτούργησαν ή λειτουργούν ως σύμβουλοί μας στο συγκεκριμένο θέμα;

Ποιος αποφασίζει ότι θα επιδοτήσουμε τις μεταπτυχιακές σπουδές των Κώων μόνο στο συγκεκριμένο αντικείμενο και όχι σε άλλα.

Το 2012 με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου, κ. Καΐσερλη, δημιουργήθηκε το Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Απασχόλησης – Κ.Ε.Π.Α. του Δήμου Κω.

Στόχος, άσχετα αν δεν επετεύχθη και αργότερα εγκαταλείφτηκε, ήταν μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένη έρευνα και μετρήσιμους δείκτες να αξιοποιήσει το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό του τόπου μας. Στην πλήρη εξέλιξή του προέβλεπε μεταξύ άλλων:

· Τη συστηματική μελέτη της αγοράς εργασίας στο νησί της Κω

· Την ανίχνευση των αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων

· Την παρακολούθηση των δεικτών της τοπικής ανεργίας

· Την ενημέρωση των επιχειρήσεων για προγράμματα χρηματοδότησης που αφορούν την πρόσληψη ανέργων και την εκπαίδευση και κατάρτιση του απασχολούμενου προσωπικού τους

· Τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την επαγγελματική κατάρτιση ομάδων ανέργων.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ζήτημα που μπαίνει αφορά επί της ουσίας το σύνολο των δράσεων που οφείλει να αναπτύξει ο Δήμος μας στη μεταλυκειακή εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση. Εφόσον ως Δήμος το αποφασίσουμε τότε πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι κάθε Κώος δημότης θα έχει πρόσβαση σε δημοτική χρηματοδότηση για να εμπλουτίσει τις σπουδές του ανεξαρτήτως αντικειμένου.

Η πρόταση που καταθέτουμε σήμερα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

α) χαιρετίζει την πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής για την έναρξη του διαλόγου αναφορικά με την παροχή μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί μας,

β) αποτελεί πρόταση ενότητας που κοιτάζει στο μέλλον και αφορά όλους τους Κώους και τις Κώες ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης.

γ) καθιστά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στρατηγικό εταίρο του Δήμου της Κω

δ) επιδιώκει την αφύπνιση, την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή στο εγχείρημα και άλλων δυνάμεων που μπορούν και πρέπει να συμβάλουν, χαρακτηριστικά αναφέρουμε το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα, το Ίδρυμα «Φανουράκη» και καταξιωμένους ακαδημαϊκούς.

Η πρόταση μας περιλαμβάνει τους κάτωθι άξονες συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου:

α) τη σύσταση κοινής ομάδας εργασίας του Δήμου Κω και του Πανεπιστημίου Αιγαίου η οποία εντός τριμήνου θα καταθέσει τις μεσοπρόθεσμες και άμεσα υλοποιήσιμες προτάσεις σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ήδη υπάρχει προεργασία,

β) τις προτάσεις αξιοποίησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου ώστε και οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να τύχουν αντίστοιχης υποστήριξης,

γ) την εκπόνηση μελέτης διάγνωσης αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας και στους τρεις τομείς παραγωγής.

δ) την από κοινού διερεύνηση της δυνατότητα η Κως να εισέλθει ολοκληρωτικά στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από τη δημιουργία ενός ή και περισσότερων τμημάτων προπτυχιακών σπουδών.

Είναι κάτι που όλοι το θέλουμε και όλοι το επιδιώκουμε. Ο μοναδικός κατά την άποψή μου λόγος που δεν επετεύχθη μέχρι σήμερα είναι ο εγωισμός. Αν πραγματικά θέλουμε να πετύχουμε κάτι η μόνη οδός είναι η συνεργασία και ας μην τα καταφέρουμε σε κανένα άλλο θέμα.

Αφ’ ης στιγμής δεν υπάρχει κάτι δεδομένο, καθώς και η πρόταση που έρχεται μιλάει για δημιουργία μεταπτυχιακού, αφ’ ης στιγμής δεν υπάρχει η πίεση του χρόνου μπορούμε να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε κάτι ολοκληρωμένο.

Σας καλούμε να αποδεχτείτε την πρόταση συνένωσης όλων των δυνάμεων που μπορούν να συνεισφέρουν στο εγχείρημα και να είστε βέβαιοι ότι στο τέλος ο Κωακός λαός ξέρει και θα κρίνει ανάλογα.

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by