Άλλη μια επιτυχία για το Δήμο Κω -123.678 € χρηματοδότηση για πυροπροστασία σχολικών κτιρίων

Συνεχής είναι η φροντίδα του Δήμου μας για τη σχολική κοινότητα της Κω.

Γεγονός που επιβεβαιώνεται από μια ακόμη επιτυχία, ως αποτέλεσμα πρότασης που κατατέθηκε από το Δήμο Κω στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Χρηματοδοτείται, μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», η πυροπροστασία σχολικών κτιρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πρόταση αφορά σε εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε 23 σχολικές μονάδες του Δήμου μας, συνολικού προϋπολογισμού 266.414,09 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Κω.

Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 123.678,17 € ενώ ο Δήμος θα συμβάλλει από ίδιους πόρους με το ποσό των 142.735,92 €.

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by